PSI

Consultanță în domeniul situațiilor de urgență (PSI și protecție civilă):

  • Consultanță pentru asigurarea conformității procedurilor și proceselor organizaționale cu legislația în vigoare în domeniul situațiilor de urgență;
  • Stabilirea, prin dispoziții scrise, a responsabilităților și modului de organizare privind situațiile de urgență;
  • Instruirea, testarea și verificarea salariaților privind responsabilitățile și modul de organizare a apărării împotriva incendiilor și protecției civile în unitatea beneficiarului;
  • Elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea sarcinilor salariaților pentru fiecare loc de muncă, conform Legii 307/2006;
  • Verificarea la 6 luni și reîncărcarea anuală a stingătoarelor din dotare, urmând ca toate cheltuielile ce decurg din această operațiune să fie suportate de către beneficiar;
  • Identificarea riscurilor de incendiu din cadrul societății și asigurarea corelării măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;
  • Elaborarea și actualizarea planurilor de intervenție și verificarea condițiilor pentru aplicarea acestora.
  • Asistență în cadrul controalelor efectuate de organele abilitate;