Resurse umane

Fiecare organizaţie, indiferent cât de mult succes are, se va confrunta pe parcursul evoluţiei sale, mai devreme sau mai târziu, cu impactul cauzat de factorul uman, impact ce poate avea un rol determinant in evolutia viitoare a organizatiei si a pozitionarii acesteia in piata.
Impactul poate avea diverse forme de manifestare:

Atunci când într-o organizaţie nu există o comunicare eficientă, nu există legături între departamente ceea ce duce la mărirea discrepanţelor dintre management şi execuţie. Lipsa feedback-ului privind îndeplinirea sarcinilor afectează negativ procesele decizionale. Pe de altă parte atunci când nu se poate stabili o comunicare eficientă cu angajaţii, eşti deconectat de la datele factuale, de realitatea din teren şi apar neînţelegeri, tensiuni, conflicte.

Practicarea comportamentelor de gestionare pasivă a informaţiilor precum: recepţie aleatorie de informaţii, distorsionare la nivel de stocare, analiză defectuoasă şi incompletă, lipsa deciziilor, transmiterea distorsionată de informaţii, lipsa feedback-ului determină întotdeauna slăbirea legăturilor dintre departamente şi scăderea performanţei individuale / organizaţionale.

Calitatea comunicării este influenţată într-o proporţie covârşitoare de emoţiile şi sentimentele derivate din nevoile, expectanţele şi obiectivele personale ale oamenilor.

Abilităţile de înţelegere, analiză şi utilizare a cunoştinţelor emoţionale sunt esenţiale pentru reuşita profesională şi socială. Abilităţile insuficiente de control a emoţiilor negative sau a stărilor afective intense determină procese decizionale defectuoase şi conflicte.

Absenţa a ceea ce numim „inteligenţă emoţională” afectează negativ realizarea sarcinilor de lucru, managementul grupurilor, performanţa şi satisfacţia profesională.

Un obiectiv bine definit este un obiectiv pe jumătate realizat. De aici decurg firesc câteva necesităţi: de a şti cum se recunosc şi se definesc corect obiectivele, de a şti cum se transformă obiectivele în sarcini de lucru, cum se planifică şi se execută acestea, cum se generează indicatorii de performanţă în funcţie de care vom evalua gradul de îndeplinire a obiectivelor. Desfăşurarea muncii în afara acestor parametri creşte riscul de eşec şi ne pune în imposibilitatea de a evalua corect munca (cantitativ şi calitativ).