Recrutare

Identificare profile

In aceasta prima etapa Alicat concepe impreuna cu angajatorul profilul candidatului cautat. Acest proces are durata medie de o zi.

Recrutare

Prin acest proces este asigurata realizarea unei baze de date active din care se vor face selectiile pentru interviurile primare. Ca surse de recrutare sunt folosite mediile virtuale, media scrisa de specialitate, baza de date a Alicat Consulting, “hunting” cu tinte specifice. Durata procesului este de 2-4 saptamani.