Sisteme de evaluare a personalului

Fiecare organizaţie, indiferent cât de mult succes are, se va confrunta pe parcursul evoluţiei sale, mai devreme sau mai târziu, cu impactul cauzat de factorul uman, impact ce poate avea un rol determinant in evolutia viitoare a organizatiei si a pozitionarii acesteia in piata.

Impactul poate avea diverse forme de manifestare:

Neidentificarea, nearmonizarea şi neamplinirea în timp util a nevoilor şi expectanţelor celor două sisteme implicate – angajat şi angajator – determină apariţia tensiunilor şi a conflictelor latente sau manifeste. Nerezolvate la timp acestea conduc la demotivare, fluctuaţie de personal, scăderea productivităţii, a calităţii muncii, cu impact direct asupra bugetului.

Evaluarea performanţelor şi îmbunătăţirea productivităţii sunt procese foarte dificile şi în mare parte subiective în absenţa unor indicatori relevanţi, a unui instrument de măsură adecvat şi acceptat de ambele părţi. Mai mult decât atât, procesele de recompensare / sancţionare sunt percepute ca părtinitoare şi arbitrare, cu consecinţe directe asupra motivaţiei angajaţilor şi asupra atmosferei în companie.

Atunci când nu se poate stabili o comunicare eficientă cu angajaţii, eşti deconectat de la datele factuale, de realitatea din teren. În consecinţă, nu se pot lua deciziile cele mai bune, nu se pot realiza schimbările optime.

Orice organizaţie doreşte să ştie « că are oamenii potriviţi la locul potrivit ». Dar în lipsa unui sistem de evaluare complex şi performant nu se poate aprecia corect necesarul de resurse umane, nevoile de instruire şi training şi mai ales, nu se poate şti care sunt dimensiunile comportamentale relevante pentru performanţa în muncă.

În absenţa unui instrument care să definească şi să măsoare cât mai precis dimensiuni comportamentale şi psihologice cu impact semnificativ asupra performanţei profesionale, nu se pot defini profile ideale pentru specificul organizaţiei şi nu se pot conduce oamenii din organizaţie către acestea.

Sintetic spus, provocările se reflectă în cifra de afaceri, în echilibrul economic al companiei şi nu în ultimul rând, în climatul din interiorul companiei:

Utilizarea sistemului de evaluare EQ-Performance se concretizează în alinierea cu succes a celor două sisteme implicate: angajat şi angajator.

EQ-Performance reglează echilibrul dintre valorile schimbate intre angajat şi angajator, pe baza unor indicatori măsurabili şi furnizează instrumente de control şi reglaje la nivelul tuturor componentelor organizaţionale.