Etape de evaluare a personalului

Diagnoza

1. Prezentarea conceptului
Are loc prezentarea conceptului, definirea pozitiilor cheie si descrierea etapelor de implementare.

2. Analiza documente
Este necesara analiza urmatoarelor documente: Proceduri, Regulament de ordine interioara, Fise de post, Organigrama. Rezultatul acestei prime analize este situatia de fapt a firmei din punct de vedere al documentelor care guverneaza organizatia.

3. Interviuri
Sunt doua etape de interviuri in urma carora se vor obtine alte doua imagini ale companiei: cea relevata de catre personal si cea relevata de catre management. Vor fi intervievati membrii managementului si 1-3 membri din fiecare pozitie a organigramei.

4. Procesare date
In urma realizarii celor trei imagini ale companiei, datele coroborate vor duce la o vedere de ansamblu a organizatiei.

5. Meeting analiza
Datele obtinute vor fi prezentate factorilor de decizie si vor reprezenta baza de realizare si elaborare a documentatiei de evaluare si a indicatorilor de performanta.

6. Centralizare date si elaborare documente
Se face elaborarea documentelor pe baza datelor obtinute. In aceasta etapa sunt realizate fisele de inregistrare, fisele de evaluare si indicatorii de performanta si evaluare folositi.

7. Feedback pentru documente elaborate
Otinerea acceptantei din partea factorilor de decizie a documentelor elaborate.

8. Adoptare modificari
In aceata etapa are loc implementarea modificarilor eventuale solicitate de catre management.

9. Nominalizare si informare echipe
Nominalizarea efectiva a jucatorilor cheie din sistemul de evaluare si definirea responsabilitatilor acestora.

10. Prezentare sistem
Campanie de informare a tuturor membrilor organizatiei asupra sistemului de evaluare.

11. Inregistrari date
Este o perioada bine definita in timp in care au loc inregistrari de date necesare evaluarii membrilor organizatiei.

12. Diagnoza
Sesiune de evaluare fara efecte directe menita sa calibreze sistemul si sa constientizeze membrii organizatiei de impactul sistemului de evaluare asupra organizatiei si asupra lor insisi.

 

Evaluare

1. Inregistrari date
Perioada bine definita in timp, in care au loc inregistrari de date necesare evaluarii membrilor organizatiei.

2. Evaluare
Sesiune de evaluare cu efecte directe asupra membrilor organizatiei, in care au loc interviuri, evaluari inregistrari, decizii administrative, planuri de actiune, sesiuni de training