Team-building

Generic, team buiding-ul reprezinta o strategie de evaluare si formare a individului si a echipei din care acesta face parte.

Programele de tip team-building se deruleaza stadial:

 • Analiza situatiei actuale: stabilirea domeniilor de interventie;
 • Conceperea strategiei de optimizare a resurselor angajatilor (elaborarea structurii si continutului activitatilor de teambuilding);
 • Desfasurarea activitatilor propuse (interventia);
 • Evaluare si follow-up

Serviciile de tip team-building functioneaza ca un factor motivational major la nivel organizational, prin valorificarea caruia se pot obtine:

 • Cresterea coeziunii echipei, prin autocunoastere si eficientizarea comunicarii (circulaţiei si procesării informaţiilor).
 • Creşterea randamentului în muncă, prin valorificarea maximala a resurselor personale si ale echipei ca intreg.
 • Dezvoltarea capacitătii de a gestiona potentialele conflicte din interiorul grupurilor.
 • Performanţă şi satisfacţie în muncă prin dezvoltarea inteligenţei emoţionale si adaptarea la cultura organizationala.
 • Dezvoltarea capacităţii de management social şi profesional al grupurilor – leadership performant.

Componente:
Indoor

 • Activitatile desfasurate vizeaza autocunoasterea si dezvoltarea personala a participantilor.
 • Dezvoltarea inteligentei emotionale.
 • Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si interrelationare.

Outdoor

 • Explorarea si dezvoltarea abilitatilor de analiza si exploatare a propriilor resurse si limite.
 • Dezvoltarea responsabilitatii si a capacitatii de asumare constructiva a riscului.
 • Dezvoltarea capacitatii de rezolvare creativa a problemelor.
 • Dezvoltarea abilitatilor de cooperare si intrajutorare in cadrul echipei,
 • precum si a spiritului de competitie si fairplay.