Mediu

Evaluarea detaliată a standardelor corporative de mediu și a gradului de conformare a companiei și obiectivelor acesteia cu legislația de mediu în vigoare.

Asigurarea managementului pentru proiecte ce urmăresc compatibilizarea cu standardele de mediu (ISO 14001) și reducerea unor riscuri viitoare asociate cu politicile de mediu regionale.

Prevenirea poluării mediului ca urmare a activităților desfășurate în cadrul organizației.

Instruirea și conștientizarea întregului personal privind problemele de protecție a mediului.

Audituri de mediu

Managementul deșeurilor

Implementare sisteme de management de mediu