Resurse Umane și accesarea Fondurilor Structurale

Elaborarea și Implementarea proiectelor de accesare a fondurilor structurale aferente Programului Operațional Capital Uman

Implementare de sisteme de evaluare de performanțe

Selecție și recrutare de personal

Training