SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

  • Identificarea și evaluarea pericolelor şi a riscurilor pentru fiecare loc de muncă
  • Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
  • Efectuarea de instruiri introductive și periodice;
  • Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor;
  • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire; elaborarea programului de instruire-testare la nivelul companiei;
  • Susținerea sesiunilor de instruire la locul de muncă sau on line în limba română sau engleză;
  • Audit intern SSM;
  • Executarea unor acțiuni cu caracter urgent și obligatoriu în cazul producerii unor accidente de muncă sau avarii tehnice;
  • Asistență în cadrul controalelor efectuate de către organele abilitate;

Comentariile sunt închise.