SITUAȚII DE URGENȚĂ

  • Consultanță pentru asigurarea conformității procedurilor și proceselor organizaționale cu legislația în vigoare;
  • Stabilirea, prin dispoziții scrise, a responsabilităților și modului de organizare pentru situațiile de urgență;
  • Instruirea și testarea salariaților privind responsabilitățile și modul de organizare a apărării împotriva incendiilor și protecției in cazul situațiilor de urgență;
  • Elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea sarcinilor salariaților pentru fiecare loc de muncă, conform Legii 307/2006;
  • Organizarea exercițiilor de evacuare pentru situațiile de urgență
  • Verificarea periodică a echipamentelor de stingere a incendiilor;
  • Identificarea riscurilor de incendiu din cadrul societății și asigurarea corelării măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;
  • Elaborarea și actualizarea planurilor de intervenție și verificarea condițiilor pentru aplicarea acestora.
  • Asistență în cadrul controalelor efectuate de organele abilitate;

Comentariile sunt închise.