TERMENI ȘI CONDIȚII

INTRODUCERE

Mulțumim pentru interesul față de compania, site-ul și serviciile pe care le comercializăm prin intermediul platformei noastre online.

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Acest document (denumit în continuare „Prezentul document”, „Contractul” sau „Termenii și Condițiile”) reprezintă condițiile utilizării platformei accesibile de pe siteul www.alicatro.ro (denumit în continuare „Site-ul”). Prin navigarea pe site-ul nostru și crearea de conturi, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală – un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate și Politica privind utilizarea modulelor cookie, înainte de a naviga sau a vă înscrie pe platformă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politicile indicate mai sus, vă rugăm să nu utilizați platforma SSM. 

PREZENTUL CONTRACT. OBLIGATIVITATE. CONTACT 

Caracter obligatoriu. Înțelegeți că atât prezentul contract, cât și toate politicile la care acesta face referire (e.g., Politică de confidențialitate, Politică privind utilizarea modulelor cookie) au caracter obligatoriu față de dvs. Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin crearea unui cont, vă luați angajamentul de a respecta prezentul contract și politicile indicate.

Modificări și actualizări. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Conturilor dumneavoastră li se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul creării contului. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor.

Nu putem garanta faptul că orice servicii care au fost incluse la un moment dat pe platformă vor fi disponibile în orice moment. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment comercializarea unui produs.

Contact. Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la adresa alexandruponcea@gmail.com, sau tel: +40729881469 și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

CINE SUNTEM?

Site-ul www.alicatro.ro aparțineAlicat Consulting, societate de naționalitate română cu sediul social în București, Str. Turnu Măgurele nr.3, Bl.C2, Sc.1, Ap.34, Sect.4, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/14820/2003, având codul fiscalRO15876913, e-mail alexandruponcea@gmail.com

Suntem o companie care ne ocupăm cu consultanță în domeniile Sănătății și securității în muncă și al Situațiilor de urgență.

DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Site-ul prelucrează date cu caracter personal furnizate de dvs. sau colectate din alte surse astfel cum am descris pe larg în Politica de confidențialitate din acest document.

Ne-am luat angajamentul să respectăm legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin vizitarea și/sau utilizarea site-ului, sau prin interacțiunea cu noi prin orice metodă și/sau orice mijloc de comunicare la distanță, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal astfel cum am descris în Politica de confidențialitate.

Declarați, totodată, că toate datele personale și informațiile transmise către noi sunt corecte. În măsura în care datele nu vă aparțin, declarați că ați obținut acordul scris și prealabil al persoanei vizate ale cărei date le transmiteți către noi sau declarați că transmiteți datele în baza altui temei legal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

Este posibil să colectăm informații prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, detalii privind navigatorul sau dispozitivul utilizat.

ELIGIBILITATE

Pentru a putea crea un cont pe Platforma SSM trebuie (1) să aveți peste 18 ani și/sau capacitate deplină de exercițiu; (2) să fiți de acord cu prezentul Contract; și (3) să ne furnizați informații de  identitate și de contact reale, complete și actualizate.

REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

Reguli. Prin accesarea, vizitarea, crearea unui cont, sau desfășurarea oricărei alte activități pe site-ul nostru, promiteți să respectați următoarele reguli:

 1. Veți folosi acest site exclusiv pentru solicitarea serviciilor legitime sau pentru informare;
 2. Nu veți crea conturi false sau frauduloase, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a elimina respectivele conturi și informa autoritățile competente sau a ne adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate;
 3. Veți furniza informații reale, exacte, complete și actualizate;
 4. Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site.
 5. Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a ne adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate.

Consecințe. Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus, de a elimina conturile, de a sesiza autoritățile competente pentru tragerea la răspundere administrativă/penală a oricăror fapte antisociale și de a ne adresa justiției pentru recuperarea în integralitate a oricăror prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, inclusive beneficiile nerealizate și cheltuielile de judecată (inclusiv onorariile avocaților).

DISPONIBILITATEA SERVICIILOR

Nu putem garanta că serviciile care s-au găsit la un moment dat pe site vor fi disponibile în orice moment pentru achiziționare. Nu vom avea nicio răspundere față dvs. în situația în care un serviciu nu se mai regăsește pe site. Deși vom încerca să avem în timp real pe site actualizare informațiile privind disponibilitatea serviciilor, nu putem garanta faptul că aceste informații vor fi actualizate, în orice moment.

Garanții. În măsura în care serviciile sunt indisponibile, dar dvs. ați încheiat deja un contract, vă vom informa cu privire la indisponibilitatea acestor servicii și vă vom proceda la încheierea contractului conform termenilor.

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră include, dar nu se limitează la schimbări în legi sau reglementări, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, epidemii, pandemii, condiții meteorologice și acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Întregul conținut al site-ului este proprietatea intelectuală a S.C. Alicat Consulting S.R.L. Site-ul poate folosit de către clienți doar pentru informare, creare de conturi, confirmare participare la instruiri, sau primire de materiale informative prin semnături electronice.

În afară de clauzele contractuale și a specificațiilor de utilizare din Manual, utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral site-ul,  reproduce parțial și/sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Societății Alicat Consulting indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a Alicat Consulting. Întregul site este protejat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

CLAUZE FINALE

Acești Termeni constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce privește obiectul oricărui Contract și înlocuiește orice alt acord, orice altă înțelegere anterioară verbală sau scrisă dintre dumneavoastră și noi.

Acest Contract are caracter obligatoriu. Nu puteți transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre care decurg din Contract.

Prezentului Contract, precum și oricărei utilizări a site-ului li se vor aplica legea română. Orice litigiu între noi va fi supus spre soluționare instanțelor române.

Politica de Confidențialitate

Proprietarul acestui site a implementat politici și garanții de securitate a informațiilor și utilizează garanțiile și tehnologiile de securitate standard  (inclusiv, dacă este cazul, criptarea, protecția prin parolă și modificările și protecția firewall-ului) pentru a proteja împotriva dezvăluirii neautorizate, distrugerea, modificarea informațiilor confidențiale ale Utilizatorilor. Dacă Alicat Consulting prelucrează sau transferă date personale (în conformitate cu legislația aplicabilă pentru prelucrarea datelor) în numele Utilizatorilor, aceste operații vor fi derulate atunci:

 • îndeplinește cerințele aplicabile Utilizatorilor în conformitate cu legile și reglementările privind protecția datelor, inclusiv, dacă este cazul, cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și cu Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumită în continuare „GDPR”) (colectiv, „Legislația privind protecția datelor”);
 • se asigură că acțiunile sale sunt în concordanță cu politica de confidențialitate a Utilizatorului
 • dacă este solicitat de către Utilizator, va implementa termeni suplimentari adiționali de protecție a datelor. Alicat Consulting va fi responsabil pentru toate acțiunile, omisiunile și daunele rezultate din încălcarea acestei prevederi de către afiliații, contractorii, subcontractanții și personalul Utilizatorului.

Date procesate pentru elaborarea documentelor prevăzute în serviciile Platformei:

 • Nume Prenume
 • Telefon
 • Mail
 • Adresă
 • Datele înscrise în cartea de identitate
 • Funcția deținută în companie

 

Comentariile sunt închise.